• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mahouka Koukou no Yuutousei น้องสาวดีเด่นโรงเรียนมหาเวท (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องในโรงเรียนเวทมนต์ ที่รูปแบบของเวทมนต์ในเรื่องจะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น คือเรืองนี้เวทมนต์จะอยู่ในรูปของสูตร เหมือนกับสูตรเลข เวลาจะใช้ก็ต้องมีการถอดสูตร ทำการคำนวน แทนค่าต่างๆออกมา แต่บอกแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถใช้เวทมนต์ได้ เพราะมันก็เหมือนวิชาคณิตศาสตร์ที่ยังไงก็ต้องมีไอ้คนที่มันมองสมการยาวมาก

Episode Title: I'll cherish this for the rest of my life

Air Date: 2021-07-03

Year:

แสดงความคิดเห็น