5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1-39

อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียง เรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องปล่อยโทระออกมาจากหอก